זוגות שעובדים יחד באותו עסק- YPAY


 

 זוגות שעובדים יחד

זהו למעשה תיקון לחוק שנעשה לטובת זוגות שעובדים יחד באותו העסק .

משמעות התיקון הנה להסיר את המגבלה ולאפשר לכל אחד מבני הזוג ליהנות מחישוב מס בנפרד, על פי מדרגות המס של שכרו וליהנות מנקודות זיכוי והטבות מס.

עד עתה היו זכאים זוגות נשואים העובדים ביחד באותו עסק לחישוב מס נפרד עד לגבול הכנסה של כ 50,000 שקל בשנה.

 

התיקון החל מתאריך  01.01.2014 .

על פי התיקון ניתנת האפשרות לבצע חישוב נפרד לגבי בני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף ,המוגדר כמקור הכנסה של בן זוג התלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני.  

על פי התנאים הבאים:

·         יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף

·         כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור

·         אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג -  בית המגורים משַמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים

·         את תנאי הגבלת הסכום, וכן את תנאי כמות השעות השבועיות בסך 36  המחוקק ביטל.